Skip to main content
C/ Portu-Etxe 9-1º, 20018-San Sebastián 943 31 67 07 guitrans@guitrans.eus

Zirkulazio murrizketak: uztailaren 11tik 21era biak barne

Post fijado

Esteka honetan, EAE, NAFARROA, KATALUNIA, ESPAINIA, FRANTZIA eta ALEMANIAko zirkulazio-murrizketak dituzu. Uztailaren 6an, larunbata, murrizketa osagarriak hasiko dira Frantzian, baina ez lurralde osoan. Gogorarazten da GARRAIO BEREZIETARAKO edo SALGAI ARRISKUTSUETARAKO murrizketek eragindako ibilgailuak ere SALGAI MOTA GUZTIETARAKO murrizketen eraginpean daudela.
Gogorarazten da GARRAIO BEREZIETARAKO edo SALGAI ARRISKUTSUETARAKO murrizketek eragindako ibilgailuak ere SALGAI MOTA GUZTIETARAKO murrizketen eraginpean daudela.

Zirkulazio murrizketak Euskadin, Nafarroan, Katalunian, Espainian, Frantzian eta Alemanian uztailaren 11tik 21era, biak barne.

Atzerrian alokatutako ibilgailuak Espainiako garraio-baimen bati atxiki ahal izango zaizkio.

Post fijado

Uztailaren 3ko BOEn uztailaren 2ko 613/2024 Errege Dekretua argitaratu zen, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua onartzen duen irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua aldatzen duena, salgaiak garraiatzeko Europako beste herrialde batzuetan alokatutako ibilgailuak erabili ahal izateko.

Horrela, Gobernuak bete egiten du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2022/738 Zuzentarauaren transposizioa (2022ko apirilaren 6koa, salgaien errepideko garraioan gidaririk gabe alokatutako ibilgailuak erabiltzeari buruzko 2006/1/EE Zuzentaraua aldatzen duena). Zuzentarau horren arabera, estatu kideek salgaien garraioko enpresei baimena eman behar diete beste estatu kide batzuetan alokatutako ibilgailu astunak erabiltzeko, baldintza jakin batzuekin. Espainian, aukera hori ez zen posible orain arte LOTTen esparruan; izan ere, salgaiak errepidez garraiatzeko baimenei lotutako ibilgailuak Espainian matrikulatuta egotea eskatzen zuen. Hala ere, arauaren transposizio-epea bete ahal izateko, aldaketa horiek egiten dira, eta, horiei esker, arauaren transposizio osoa egin daiteke, ROTTa aldatuz.

Uztailaren 3ko BOEn argitaratu da ROTTren beharrezko aldaketa hori, 1211/1990 Errege Dekretua aldatzen duen uztailaren 2ko 613/2024 Errege Dekretuaren bidez.

Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduaren 38. artikuluari 3. paragrafoa gehitzen zaio, eta honela geratzen da artikulu osoa:

38. artikulua.

 • Garraio-baimenek lotu zaizkien ibilgailuekin bakarrik garraioa egiteko gaitzen dute, Garraio Enpresen eta Jardueren Erregistroan matrikulatuta.
 • LOTTen 43.1.d) artikuluan xedatutakoa betetzeko, egiaztatu egin beharko da baimenaren babesean garraioa egiteko trakzio-gaitasun propioa duten ibilgailuak Espainian matrikulatuta daudela, eta titularrak horiek dituela jabetzan, finantza-errentamenduan edo errentamendu arruntean, LOTTen 54.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.
  Baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko, organo eskudunak Trafikoko Buruzagitza Nagusiko erregistroetan dauden datuak baino ez ditu bete beharko.

  • Baimenaren titularrak ibilgailu bat atxiki nahi badio errentamendu arruntean duenari, agiri bidez egiaztatu beharko du enpresa errentatzaile batekin dagokion kontratua duela.

   Hala ere, salgaien garraio publikoa egiteko gaitzen duten tituluei lotutako ibilgailuak beste estatu kide batean matrikulatuta egon ahal izango dira, betiere Espainian nahitaez matrikulatzeko legeria nazionalean aurreikusitako gehieneko denbora-muga errespetatzen bada.
   Baimenaren titularrak jabe den ibilgailu bat atxiki nahi badio baimenari, zuzenbidean onartutako edozein bide erabiliz egiaztatu beharko du.

   Baimenaren titularrak ibilgailu bat atxiki nahi badio errentamendu arruntean duenari, agiri bidez egiaztatu beharko du enpresa errentatzaile batekin dagokion kontratua duela.

Gasolioaren batez besteko prezioa EKAINA 2024: Garraioaren prezioa NAHITAEZ eguneratzeko formulak dituen kalkulagailua

Post fijado

2024ko EKAINEAN, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak 2024/07/09an argitaratutako automobilgintzako gasolioaren batez besteko prezioa litroko 1,4671 eurokoa izan da (BEZa barne), 2021eko martxoan baino % 23,93 gehiago.

Eguneratzeko formulak

2023ko uztailaren 1etik aurrera, honako koefiziente hauek aplikatzen dira:

 • 20 tonatik gorako ibilgailuetan 0,3 koefizienteaz biderkatzen da,
 • 3,5 eta 20 tona arteko ibilgailuetan, 0,2 koefizienteaz biderkatzen da.
 • eta 3,5 tonarainoko ibilgailuetan, 0,1 koefizienteaz.

Esteka honetan ikus dezakezu gasolioaren hileko prezioaren bilakaera 2021eko martxotik 2024ko ekainera. Era berean, ondoren zehazten diren formulen arabera, fakturan gehitu beharreko kopuruak kalkula ditzake, gasolioaren prezioak izandako igoeraren arabera.

PREZIOEN NAHITAEZKO EGUNERATZE AUTOMATIKORAKO FORMULAK, ERREGAIEN PREZIOAREN IGOEREN ARABERA (Sakatu hemen)

Gasolioaren prezioak gora egiten badu kontratua egiten den egunaren eta garraioa egiten den unearen artean, garraioaren prezioak honako formula hauek izango ditu:

BGM = 20 Tn duten ibilgailuak, obretakoak izan ezik:>
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,3/100

BGMa duten ibilgailuak> (3,5 Tn) eta TAG_OPEN (20 Tn), obretakoak izan ezik: <
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,2/100

3,5 tonako BGMa >duten obretako ibilgailuak:
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,2/100

3,5 Tn BGMdun ibilgailuak<:
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,1/100

(2023ko ekainaren 30ean, 2022ko abenduaren 28ko BOEn argitaratutako 20/22 Errege Lege Dekretuaren 41. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurreko koefizienteak aplikatzeari utzi zitzaion).

Berrikuspen-klausula aplikatzeko baldintzak, 2022/03/02an 3/2022 Errege Lege Dekretua (2022/03/02ko BOE) eta 2022/11/LED (2022/06/26ko BOE) indarrean jarri ondoren.

 • Prezioa % 5 aldatzen denean (idatziz muga txikiagoa ezartzen denean izan ezik), MITMAk ezarritako formulak aplikatuko dira garraio-prezioan jasanarazteko.
 • Fakturan banakatuta jaso beharko da, salbu eta kontratuak doikuntza islatzeko beste modu bat jasotzen badu.
 • Garraio jarraituko kontratuetan hiru hilean behin aplikatuko dira automatikoki, aldizkakotasun txikiagoa hitzartzen denean izan ezik.
 • Ez da onartzen kontrako itunik.
 • Garraio jarraituko kontratuak dituzten enpresek, 2022/03/02an bertan xedatutakoa eguneratzeko edo aldizkakotasuna izateko beste formularen bat duten kontratuak badituzte, 6 hilabete izango dituzte horiek egokitzeko.
 • Formula hori ez duten eta 2022/03/02an indarrean dauden garraio jarraituko kontratuen kasuan, nahitaezkoa izango da garraioaren prezioa berrikustea ondorengo garraioetan erregaiaren prezioa aldatzeagatik (lehen xedapen iragankorra).
 • Erregai alternatiboak erabiltzen dituzten garraio-kontratuek formulak erabili ahal izango dituzte beren formula espezifikoak onartzen direnean.
 • 11/2022 Legegintzako Errege Dekretuak ezohiko aldi baterako neurri bat aurreikusten du bidalketa bakarreko zerbitzuetarako, berehala exekutatzekoak, eta horietan garraioa egiteko beharrezkoa den erregaiaren kostua banakatuta jaso beharko da. Erregaiaren kostua zehazteko, automobilgintzako gasolioaren asteko batez besteko prezioa hartuko da erreferentziatzat, Europar Batasuneko Oil Bulletin-en Espainiarako jasotzen den zerga eta guzti. Betebehar hori bidalketa bakarra xede duten garraio-kontratuetan baino ez da aplikatuko.

Gasolioaren prezioen aldakuntza-indizea Espainian

Gasolioaren prezioen aldakuntza-indizea, Oil Bulletin-en arabera, Espainian

ARAUDI ERREGULATZAILEA:

 • FOM/2184/2008 Agindua, uztailaren 23koa, salgaien errepideko garraioak kontratatzeko baldintza orokorrak ezartzen dituena. Prezioak eguneratzeko klausula. EAO (08/07/25).
 • 15/2009 Legea, salgaien errepide-garraiorako kontratuari buruzkoa. EAO (12/11/09).
 • 3/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 1ekoa, salgaien errepideko garraioaren iraunkortasuna eta kate logistikoaren funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzkoa, eta 2020ko uztailaren 15eko 2020/1057 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duena. Zuzentarau horren bidez, 96/71/EE Zuzentarauari eta 2014/67/EB Zuzentarauari buruzko arau espezifikoak ezartzen dira, errepideko garraioaren sektoreko gidarien joan-etorrietarako, bai eta obra-kontratu publikoetako prezioak berrikusteko salbuespenezko neurriak ere. EAO, 02/03/2022.
 • 11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko eta La Palma uhartearen ekonomia eta gizartea berreskuratzeko zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena.

BIZKAIA: kamioientzako bidesaria bide gehiagotara zabaltzen da

Post fijado

Bigarren fasea A-8 eta BI-10, N-636 eta BI-30 errepideetara luzatuko da, 2023an BI-625 eta N-240 errepideetan martxan jarri zen ordainpeko arkuen sistema. Sistemak 3,5 tona baino gehiagoko ibilgailu astun handiei eragiten die.

Bizkaian 3,5 tona baino gehiagoko garraio astunak erabiltzeagatiko ordainketa 2024ko uztailaren 1etik aurrera egingo da errepide hauetan:

• A-8 Kantauriko autobidea eta BI-10, Basurtutik (p.k. 119,500) Hagaraino (k.a. 139,219).

• N-240 Tarragona – Bilbo (Barazar), El Gallo lotunetik (k.a. 55,773) eta Ubidea saihesbidea ( (23,050 irudia).

• N-636 Beasain – Durango (Kanpazar) Gipuzkoarekin muga egiten duen puntutik (34,980 kp) Durangoraino ( (49,350 irudia).

• BI-30 (lehengo N-637) Gurutzeta-Erletxeak (Arrontegi), Gurutzeta (8,000 or.) eta Erletxeren lotunearen artean ( (28,180 irudia).

• BI-625 Laudiotik (k.a. 372,560) Basaurira (k.a. (387,310 irudia).

Horrela, N-240 eta BI-625 errepideetarako lehen fasean garatutako sistema lehen aipatutako bide guztietara zabalduko da 2024ko uztailaren 1etik aurrera.

Gipuzkoan bezala, deskontuez baliatzeko, bai EURO kategoriagatik bai erabileraren maiztasunagatik, ibilgailuak INTERBIAKen erregistratu behar dira. Tarifei, deskontuei eta ibilgailuen erregistroari buruzko informazio guztia https://interbiak.bizkaia.eus/fitxategiak/Dokumentuak/PPU/peajes_cast.pdf     https://interbiak.bizkaia.eus/es/servicios/descuentos

Uztailaren 29ra arte, teknologia berrietarako eta segurtasun-elementuetarako Eusko Jaurlaritzaren laguntzak eskatzeko

Post fijado

Maiatzaren 30eko buletin digitalean, laguntza horiek argitaratu zirela jakinarazi zen. Laguntza horiek ondoren zerrendatzen diren sistemak erosteko eta ezartzeko dirulaguntzak ematen dituzte, eta aurkezteko epea uztailaren 29an amaitzen da.

a) Flotak aurkitzeko eta kudeatzeko sistemak (GPSak edo antzekoak), kontrol- eta kudeaketa-zentro bati konektatuta
b) Salgaien garraio publiko astuneko ibilgailuetako segurtasun-elementuak
c) Orga jasotzaile automotoreetako segurtasun-elementuak
d) Gidatze eraginkorra optimizatzeko eta erregai-kontsumoa murrizteko helburua duten sistemak.
Informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu esteka honetan.

Actualizado el ATP


El Consejo de Ministros celebrado el martes 9 de julio tomó conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas a los anejos del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre las unidades especiales utilizadas en estos transportes, así como del texto consolidado de dicho Acuerdo.

El Grupo de trabajo sobre transportes de mercancías perecederas (WP.11) del Comité de transportes interiores de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE), en sus sesiones celebradas en Ginebra del 26 al 29 octubre del 2021, 3 al 6 de mayo de 2022 y 25 al 28 de octubre de 2022, respectivamente, propuso unas Enmiendas al texto vigente del ATP. El 3 de febrero de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas comunicó dicha propuesta de Enmiendas a las partes contratantes del Acuerdo ATP, estableciéndose un plazo de 6 meses para recibir objeciones. Las Enmiendas se consideraron aceptadas y han entrado en vigor el 22 de junio de 2024, obligando a partir de ese momento a todos los Estados parte del ATP. La versión 2024 incluye actualizaciones en los apéndices 1 y 2 del anejo 1, que detallan las definiciones y normas de las unidades especiales utilizadas para el transporte. Entre las principales novedades, se destacan las modificaciones en los modelos de actas de ensayo y la incorporación de nuevas normas para las unidades isotermas, refrigerantes y frigoríficas. Estas enmiendas buscan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los transportes, adaptándose a los avances tecnológicos y las necesidades actuales del sector.

Puede descargar de manera gratuita la versión actualizada del ATP en el siguiente enlace.

Garraiolariei, kargatzaileei eta operadoreei zuzendutako inkesta, garraioaren prezioei buruzkoa

Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak, Errepideko eta Trenbideko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, KPMG Asesores SL enpresari esleitu dio Esp. 2024/19 “Zamaketari, operadore eta garraiolariei prezioei eta garraioaren merkaturatzeari buruzko inkesta”. Garraioaren prezioei eta merkaturatzeari buruzko inkestaren helburua da salgaien errepideko garraioaren sektorean erabiltzen diren merkaturatze-sistemak hobeto ezagutzea, eta salgaien errepideko garraioaren iraunkortasuna hobetzeko neurriei buruzko 3/2022 Errege Lege Dekretuko neurrien ezagutza-maila eta aplikazio-maila baloratzea. Hori betetzeko 10 minutu inguru beharko dira, eta erantzuteko epea datorren uztailaren 19an amaituko da. Horien emaitzak modu agregatuan eta anonimoan aurkeztuko dira, ezein parte-hartzaileren banakako informaziorik eta erantzun espezifikorik eman gabe.

Inkestara sartzeko, sakatu hemen.

160 milioi Hidrogenoaren Euskal Korridorerako


Ministroen Kontseiluak, joan den asteartean egindako bileran, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) proposatuta, errege-dekretu bat onartu zuen Europako Batzordeak Hy2Use Europako Interes Komuneko Proiektu Garrantzitsuaren (IPCEI, ingelesezko sigletan) esparruan aukeratutako eskala handiko industria-jardueretan hidrogeno berriztagarriaren ekoizpen eta erabilera intentsiboko zazpi proiektu espainiarrei zuzeneko laguntzetan 794 milioi euro esleitzeko eta banatzeko. Ekimen onuradunetako bostek ahalmen handiko elektrolizagailuak (100 MW edo gehiagokoak) eraikitzea barne hartzen dute industria-jarduera handiko inguruneetan, hala nola portuetan eta beste industria-gune batzuetan. Klusterrak edo haran integratuak izango dira, eta Andaluzian, Asturiasen, Gaztela-Mantxan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Murtzian kokatuko dira. IPCEI Hy2Use-ren Technology Field 1 linean kokatzen dira, hidrogeno berriztagarriaren bultzadara bideratuta. Hy2Use IPCEIren Espainiako beste bi proposamenak Aragoin hedatuko dira, eta hidrogeno berriztagarria sortzeko bi proiektu abian jartzea aurreikusten dute, ongarriak eta beste konposatu kimiko batzuk fabrikatzeko erabiltzeko. Technology Field 2 linearen barruan sartzen dira, industria-sektoreetako energia fosilen ordezkapen teknologikoa errazteko.

Zer gertatzen da gidari batek AIZa NANarekin aldatzen duenean takografo digitalaren txartelari dagokionez?

Atzerritarraren nortasun-zenbakia (AIZ) duen Espainiako takografo-txartela zuten gidariek takografo-txartela aldatu behar dute Espainiako nazionalitatea hartzen dutenean eta nortasun-agiri nazionala (NAN) eskuratzen dutenean. Horretarako, DGTko gidabaimena eguneratu beharko du NAN berriarekin, takografo-txartela eskatu eta AIZ duen txartel zaharra  dagokion garraio-bulegoan entregatu.

Zer kasutan trukatu daiteke gidariaren takografo digitaleko txartel bat?

EBko estatu batek emandako gidari-txartel balioduna denean eta titularrak ohiko bizilekua Espainian finkatzen duenean. Eskabidearen arrazoian adieraziko da gidari-txartela truke bat dela, jatorrizko herrialdea eta trukatu beharreko txartelaren zenbakia. Eskabidearekin batera, aurreneko eskaera izango balitz bezalako dokumentazioa aurkeztuko da,  Txartel zaharraa berria eman aurretik itzuli beharko da.

Atzerriko BEZa berreskuratzea 2023: ez al duzu oraindik eskatu 2023ko fakturak itzultzeko?

Eskaera egiteko epea irailaren 30ean amaituko da. Internet bidezko itzulketa-sistema leihatila bakarreko sistema batean oinarritzen da, aurreko sistemaren aldean. Sistema horrek BEZaren itzulketa eskatu behar zuen sortu zen estatu kide bakoitzean. 2010eko urtarrilaren 1etik indarrean dagoen sistema horrekin, itzulketa-eskaerak bide elektronikoz egin beharko dira, eta Zerga Agentzian aurkeztuko dira. Agentziak, halaber, zerga jasan duen estatu kide bakoitzari bidaliko dizkio. Gogoan izan kudeaketa hori elkartearen bidez izapidetzen duzun lehen aldia bada, aldez aurretik izapide bat egin behar duzula Zerga Agentzian.

Batzorde berriaren nondik norakoak eta hura kobratzeko jarraituko den prozedura ezagutu nahi baduzu, jar zaitez harremanetan Zerga Saileko arduradunarekin (Enara Urdanpilleta, 943-316707, (3. irudia).

Adierazle ekonomikoak

2024ko UZTAILEAN, Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko Ministerioak argitaratutako datuekin eta 2024/07/01ean eguneratutakoekin, Gipuzkoan zerbitzu publikoko 1.214 garraio-enpresa gutxiago daude 2008ko urtarrilean baino. Estatuan, 30.734 enpresa gutxiago.

Gasolioaren batez besteko prezioa 2024ko MAITZA
1,4671 euro/litroko
TBOaren zerga-tasa (Tasa Berezi Orokorra)
0,307 euro/l.
ETBren (Estatuko Tasa Berezia) zerga-tasa 2019/01/01etik aurrera
0,072 euro/l.
Gasolio profesionalaren itzulketa 2019/01/01etik
49 euro/1.000 l.
Gipuzkoako garraio-enpresen kopurua – ZP
1.702
MDP baimenen kopurua Gipuzkoan – ZP
5.623
MDL baimenen kopurua Gipuzkoan – ZP
879
Zerbitzu publikoko garraio-enpresen kopuruaren aldea 2008/01/01etik Gipuzkoan
 -1.214
Zerbitzu publikoko garraio-enpresen kopuruaren aldea 2008/01/01etik
– 30.734
BAI (Biztanleria aktiboaren inkesta) langabezia-tasa 2024ko 3. hiruhilekoa – Gipuzkoa
8,16%
BAI (Biztanleria aktiboaren inkesta) langabezia-tasa 2024ko 3. hiruhilekoa – Estatua
 12,29%
Gizarte Segurantzako batez besteko afiliazioa garraioaren eta biltegiratzearen sektorean, 2022ko ekaina – Erregimen Orokorra (Gipuzkoa)
10.727
Gizarte Segurantzako batez besteko afiliazioa garraioaren eta biltegiratzearen sektorean, 2022ko ekainean – Erregimen Autonomoa (Gipuzkoa)
3.269
KPI 2023
EAE
Gipuzkoa Estatua
3,1% 3,3% 3,1%