Skip to main content
C/ Portu-Etxe 9-1º, 20018-San Sebastián 943 31 67 07 guitrans@guitrans.eus

Gasolioaren batez besteko prezioa EKAINA 2024: Garraioaren prezioa NAHITAEZ eguneratzeko formulak dituen kalkulagailua

2024ko EKAINEAN, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak 2024/07/09an argitaratutako automobilgintzako gasolioaren batez besteko prezioa litroko 1,4671 eurokoa izan da (BEZa barne), 2021eko martxoan baino % 23,93 gehiago.

Eguneratzeko formulak

2023ko uztailaren 1etik aurrera, honako koefiziente hauek aplikatzen dira:

 • 20 tonatik gorako ibilgailuetan 0,3 koefizienteaz biderkatzen da,
 • 3,5 eta 20 tona arteko ibilgailuetan, 0,2 koefizienteaz biderkatzen da.
 • eta 3,5 tonarainoko ibilgailuetan, 0,1 koefizienteaz.

Esteka honetan ikus dezakezu gasolioaren hileko prezioaren bilakaera 2021eko martxotik 2024ko ekainera. Era berean, ondoren zehazten diren formulen arabera, fakturan gehitu beharreko kopuruak kalkula ditzake, gasolioaren prezioak izandako igoeraren arabera.

PREZIOEN NAHITAEZKO EGUNERATZE AUTOMATIKORAKO FORMULAK, ERREGAIEN PREZIOAREN IGOEREN ARABERA (Sakatu hemen)

Gasolioaren prezioak gora egiten badu kontratua egiten den egunaren eta garraioa egiten den unearen artean, garraioaren prezioak honako formula hauek izango ditu:

BGM = 20 Tn duten ibilgailuak, obretakoak izan ezik:>
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,3/100

BGMa duten ibilgailuak> (3,5 Tn) eta TAG_OPEN (20 Tn), obretakoak izan ezik: <
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,2/100

3,5 tonako BGMa >duten obretako ibilgailuak:
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,2/100

3,5 Tn BGMdun ibilgailuak<:
Fakturan gehitu beharreko zenbatekoa = gasolioaren igoeraren %a x garraioaren prezioa x 0,1/100

(2023ko ekainaren 30ean, 2022ko abenduaren 28ko BOEn argitaratutako 20/22 Errege Lege Dekretuaren 41. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurreko koefizienteak aplikatzeari utzi zitzaion).

Berrikuspen-klausula aplikatzeko baldintzak, 2022/03/02an 3/2022 Errege Lege Dekretua (2022/03/02ko BOE) eta 2022/11/LED (2022/06/26ko BOE) indarrean jarri ondoren.

 • Prezioa % 5 aldatzen denean (idatziz muga txikiagoa ezartzen denean izan ezik), MITMAk ezarritako formulak aplikatuko dira garraio-prezioan jasanarazteko.
 • Fakturan banakatuta jaso beharko da, salbu eta kontratuak doikuntza islatzeko beste modu bat jasotzen badu.
 • Garraio jarraituko kontratuetan hiru hilean behin aplikatuko dira automatikoki, aldizkakotasun txikiagoa hitzartzen denean izan ezik.
 • Ez da onartzen kontrako itunik.
 • Garraio jarraituko kontratuak dituzten enpresek, 2022/03/02an bertan xedatutakoa eguneratzeko edo aldizkakotasuna izateko beste formularen bat duten kontratuak badituzte, 6 hilabete izango dituzte horiek egokitzeko.
 • Formula hori ez duten eta 2022/03/02an indarrean dauden garraio jarraituko kontratuen kasuan, nahitaezkoa izango da garraioaren prezioa berrikustea ondorengo garraioetan erregaiaren prezioa aldatzeagatik (lehen xedapen iragankorra).
 • Erregai alternatiboak erabiltzen dituzten garraio-kontratuek formulak erabili ahal izango dituzte beren formula espezifikoak onartzen direnean.
 • 11/2022 Legegintzako Errege Dekretuak ezohiko aldi baterako neurri bat aurreikusten du bidalketa bakarreko zerbitzuetarako, berehala exekutatzekoak, eta horietan garraioa egiteko beharrezkoa den erregaiaren kostua banakatuta jaso beharko da. Erregaiaren kostua zehazteko, automobilgintzako gasolioaren asteko batez besteko prezioa hartuko da erreferentziatzat, Europar Batasuneko Oil Bulletin-en Espainiarako jasotzen den zerga eta guzti. Betebehar hori bidalketa bakarra xede duten garraio-kontratuetan baino ez da aplikatuko.

Gasolioaren prezioen aldakuntza-indizea Espainian

Gasolioaren prezioen aldakuntza-indizea, Oil Bulletin-en arabera, Espainian

ARAUDI ERREGULATZAILEA:

 • FOM/2184/2008 Agindua, uztailaren 23koa, salgaien errepideko garraioak kontratatzeko baldintza orokorrak ezartzen dituena. Prezioak eguneratzeko klausula. EAO (08/07/25).
 • 15/2009 Legea, salgaien errepide-garraiorako kontratuari buruzkoa. EAO (12/11/09).
 • 3/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 1ekoa, salgaien errepideko garraioaren iraunkortasuna eta kate logistikoaren funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzkoa, eta 2020ko uztailaren 15eko 2020/1057 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duena. Zuzentarau horren bidez, 96/71/EE Zuzentarauari eta 2014/67/EB Zuzentarauari buruzko arau espezifikoak ezartzen dira, errepideko garraioaren sektoreko gidarien joan-etorrietarako, bai eta obra-kontratu publikoetako prezioak berrikusteko salbuespenezko neurriak ere. EAO, 02/03/2022.
 • 11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko eta La Palma uhartearen ekonomia eta gizartea berreskuratzeko zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena.