Skip to main content
C/ Portu-Etxe 9-1º, 20018-San Sebastián 943 31 67 07 guitrans@guitrans.eus

Zerga eta lan-aholkularitza

AHOLKULARITZA FISKALA

GUITRANSek aholkularitza eta aholkularitza fiskaleko, ekonomiko-finantzarioko eta soziolaboraleko zerbitzu integrala eskaintzen die bazkideei, Grupo Globaleren bitartez.

Tel.: 943316707 3

enara@guitrans.eus

Autonomoak

• Enpresaren azterketa orokorra
• Ekonomia- eta finantza-aholkularitza eta kontabilitate-aholkularitza
• Zerga-aholkularitza
• BEZaren hiruhileko eta urteko likidazioa (310-391-300-390)
• Alokairuen atxikipenaren hiruhilekoko eta urteko likidazioa (115-180)
• Erkidego barruko eragiketen hiruhilekoko likidazioa (349)
• Hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena (347)
• Aholkularitza juridiko-komertziala

Sozietate mugatuak

Enpresaren aurrekariak eta egungo egoera aztertzea
• Ekonomia- eta finantza-aholkularitza eta kontabilitate-aholkularitza
• Zerga-aholkularitza
• BEZaren hiruhileko eta urteko likidazioa (300-390)
• Alokairuen atxikipenaren hiruhilekoko eta urteko likidazioa (115-180)
• Erkidego barruko eragiketen hiruhileroko likidazioa (349)
• Hirugarrenekin egindako eragiketen urteko aitorpena (347)
• Sozietateen gaineko zerga
• Jarduera ekonomikoen gaineko zerga
• Zentsu-aitorpena
• Aholkularitza juridiko-komertziala
• Beste zerbitzu juridiko batzuk

Aldizkako zerbitzuak

Errenta-aitorpena
• Aholkularitza-lanak

GIZARTE ETA LAN ARLOKO AHOLKULARITZA

Enpresaren lan-egoeraren hasierako berrikuspena
• Kontratazioa, soldatak, kaleratzeak, etab.
• Enpresari atxikitako langileen eta autonomoen nominak eta ordainsariak
• Gizarte-aseguruak, atxikipenak.
• Istripu-parteak
• Laneko Ikuskatzailetzaren errekerimenduetan laguntzea

Aldizkako zerbitzuak

Erretiroaren azterketa
• ABE autonomoen baja
• Aldaketak kotizazio autonomoetan
• Alta eta baja 840/036