Skip to main content
C/ Portu-Etxe 9-1º, 20018-San Sebastián 943 31 67 07 guitrans@guitrans.eus

Lan-arriskuen prebentzioari buruzko Legea eguneratzeari ekin dio Lan Sailak gizarte-eragileekin

Berriki, lan-arriskuen prebentzioari buruzko lehen Elkarrizketa Sozialeko Mahaia egin da, eta sindikatu- eta enpresa-erakundeek parte hartu dute mahai horretan.

Lan-arriskuen ikuspegi berria

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko egungo araudiak lan-modu berrietara egokitzea eskatzen du, arreta berezia jarriz IKTen erabilerari, arrisku psikosozialei edo osasunerako kaltegarriak diren substantzia kimiko jakin batzuekiko esposizioari lotutako arrisku berrien prebentzioan. Halaber, genero-ikuspegia eman behar da laneko arriskuen prebentzioan.

Negoziazioaren oinarriak

Negoziazioaren perimetroa 2023ko otsailaren 23an onartutako Laneko Segurtasun eta Osasunerako Espainiako Estrategian oinarritzen da; funtsean, 31/1995 Legea eta 39/1997 Errege Dekretua berrikustean datza.

Besteak beste, adina eta belaunaldien aniztasuna prebentzioaren kudeaketan integratuko dira, eta langileak arrisku psikosozialen aurrean babestuko dira.

Genero-ikuspegia arriskuen prebentzio-, identifikazio- eta ebaluazio-planean, osasunaren zaintzan eta prestakuntza-edukietan txertatzeko betebeharra zehaztuko da.

Gainera, lan-arriskuen prebentzioa enpresa txiki eta ertainetan integratzeko bidean aurrera egiten saiatuko da mahaia.