Continuar al contenido principal
C/ Portu-Etxe 9-1º, 20018-San Sebastián 943 31 67 07 guitrans@guitrans.eus

60 urtetik gorako Bizkaiko garraiolari autonomo bat salbuets al daiteke BATUZ-ticketBAI derrigortasunetik?

Ez, Bizkaian aplikagarria den TicketBAI sistemari buruz argitaratutako araudiak (BATUZ izenekoa eta 2024/07/01etik aurrera nahitaez aplikatuko dena) ez du adinaren araberako inolako salbuespenik jasotzen. Hala ere, BATUZ behin betiko ezarri eta hurrengo 3 urteetan (hau da, 2024/07/01 eta 2027/07/01 artean eteten bada) autonomo horrek jarduera etetea pentsatzen badu, betebehar horretatik salbuets daiteke. Parte hartzeko, idazki bat aurkeztu beharko duzu «Batuz – TicketBAI betebeharretatik salbuesteko eskabidea: jarduera uzteagatik (pertsona fisikoak eta ERAR). Helbide elektroniko honetan eskura daiteke: https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios? procID = 1787


Publicado en Tip